Doradztwo Prawne

Ponieważ jednym z najważniejszych elementów świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego jest właściwe zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta, wszystkim naszym Klientom zapewniamy indywidualne podejście do ich problemów oraz rekomendowanie im najbardziej efektywnych konstrukcji prawnych.​

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z tworzeniem, przekształceniem, łączeniem i likwidacją spółek oraz działalnością biznesową podmiotów gospodarczych, w tym:

 • opracowanie umów, kontraktów, statutów, uchwał, porozumień
 • obsługa prawna organów spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych – KRS
 • negocjacje
 • windykacja
 • należności
 • stała obsługa prawna

Kancelaria świadczy usługi obejmujące całokształt prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zobowiązań, w tym:

 • opracowanie umów
 • windykacja należności
 • sporządzanie pozwów, sprzeciwów, odpowiedzi na pozew
 • odszkodowania
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona własności i posiadania
 • nieruchomości, najem i dzierżawa

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą m.in. sporządzanie pism, pozwów, wniosków oraz reprezentowanie klientów w następujących sprawach:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • alimenty
 • władza rodzicielska i opieka
 • ubezwłasnowolnienie

Kancelaria oferuje swoje usługi na gruncie spraw spadkowych, w tym m.in.:

 • sporządzania pism i wniosków dotyczących nabycia, przyjęcia, odrzucenia lub zrzeczenia się spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • reprezentacja uczestników postępowania przed sądem

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie pracy, w szczególności:​

 • opracowanie i opiniowanie umów
 • dochodzenie wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy
 • odszkodowania
 • zakaz konkurencji
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • wypadki przy pracy
 • zbiorowe stosunki pracy

Relacje i kontakty międzynarodowe pozwalają nam świadczyć usługi i reprezentować naszych klientów również poza granicami kraju, zarówno w ramach prowadzonych projektów biznesowych, jak też ewentualnych sporów sądowych lub postępowań arbitrażowych.​

Potrzebujesz porady, pomocy? Skontaktuj się z nami